Skansom-Produksjon

Produksjonen av Bidro foregår på en skånsom måte. Dette for å beholde alle de naturlige superstoffene som finnes i ren bidronninggelé. 

Bidro inneholder ren, ubehandlet bidronninggelé. For at ingen av de aktive innholdsstoffene skal bli skadet eller ødelagt er det svært viktig at de behandles skånsomt. Bidro har derfor utviklet en egen metode for å gjøre dette uten oppvarming eller frysetørking. Bidronninggeléen i Bidro blir høstet i de reneste områdene i kinesisk Himalaya. For å bevare kvaliteten på den ferske geleén, blir den umiddelbart nedkjølt til 4 plussgrader for deretter å transporteres med fly til Europa hvor produksjonen foregår. Dette betyr at den ferske bidronninggeléen ikke blir varmebehandlet, frysetørket eller utsatt for andre kjemiske prosesser som kan forringe kvaliteten.